இல்லம் / குறிச்சொற்கள் sahax + veturix + kapearaiteinenx [1]