ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក sahax + veturix + kapearaiteinenx [1]